Zveme Vás na Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI

8.11.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci ze Zemědělským družstvem Velká Chyška Vás zvou na tradiční Farmářský den, který se každoročně konal v kulturním zařízení obce Velká Chyška. V letošním roce připravujeme Farmářský den  ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI dne 30. listopadu 2021 v kulturním zařízení obce Samšín.