Seminář Alternativní chov prasat v Poděbradech

Dne 9. listopadu 2021 uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s oddělením chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.  ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole v Poděbradech seminář Alternativní  chov prasat.

Webinář zahájil vedoucí oddělení chovu prasat VÚŽV Ing. Miroslav Rozkot, CSc. a přivítal všechny posluchače. Zaměřil se zejména na otázku co je alternativní chov prasat, zdůraznil, že se nejedná pouze o biochovy a ekologické zemědělství. Ve své prezentaci uvedl i názorné příklady. Dalším přednášejícím byla Ing. Eva Weisbauerová, Ph.D. (Výzkumný ústav živočišné výroby, oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí), která svoji prezentaci zaměřila na chov přeštického černostrakatého plemene prasat. Seznámila posluchače jednak s historií tohoto národního plemene, ale i se současným stavem populace a s výsledky výkrmových testů prováděných na tomto plemeni a porovnání s hybridními prasaty. Na tuto přednášku navázala Ing. Anne Dostálová (Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.), která se ve své práci zabývá pastevním výkrmem přeštických prasat. Ing. Dostálová představila výsledky experimentů prováděných na farmě Sasov a na farmě v Netlukách. Dalším přednášejícím byl Ing. Michal Karmazín (Agrico Třeboň), který se zaměřil na mechanizaci a technologie v chovech prasat s využitím v alternativních chovech. Ing. Karmazín zdůraznil, že je třeba zaměřit se na technologie splňující podmínky welfare nejen pro současnost, ale i do budoucna. Následovala přednáška Mgr. et Mgr. Lenky Falkové, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně), která se zaměřila na využití metod molekulární genetiky v selekci proti kančímu pachu. Posledním přednášejícím byl MVDr. Jonáš Vaňhara (Veterinární univerzita Brno), který seznámil posluchače s problematikou kastrace selat. Uvedl možnosti kastrace, které v současné době povoluje legislativa, i s těmi, které jsou uvažovány do budoucna. Všechny metody pro názornost doplnil videi, dále uvedl výhody a nevýhody jednotlivých metod jak pro zvířata, tak pro chovatele i veterinární lékaře, ale také jejich cenové kalkulace. Přednáškový blok ukončil Ing. Miroslav Rozkot, CSc., který poděkoval přednášejícím a seznámil v krátkosti přítomné s tématy řešenými v rámci VÚŽV a ve spolupráci s domácími i zahraničními organizacemi.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality