Zveme Vás na listopadový seminář Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupráci s Českým svazem chovatelů, z. s. a Zemědělskou společností, z. s .při ČZU v Praze si Vás dovolují pozvat na  XVI. celostátní seminář s mezinárodní účastí „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“, který se uskuteční  v Aule České zemědělské univerzity v Praze dne 24. 11. 2021 od 9.00 hodin.

POZVÁNKA

Účast na semináři je ZDARMA na základě povinné registrace, kapacita semináře omezena.

Registrace emailem: kudrnova.elena@nullvuzv.cz

 PROGRAM

8.00 – 9.00 Prezence účastníků semináře
9.00 – 9.30 Zahájení semináře (FAPPZ ČZU v Praze; VÚŽV v.v.i .; ČSCH z.s.)
9.30 – 11.00 Odborné přednášky

Chov brojlerových králíků z hlediska praxe Jandejsek Z.; generální ředitel RABBIT Trhový Štěpánov, a.s.)
Současná situace v chovu králíků v ČR (Leiblová J.; MZe ČR)
Současný genofond čistokrevných králíků v ČR a aktuální trendy (Šimek V. a kol.; VETUNI Brno, ČSCH z.s.
Možnosti snižování zdravotních rizik vykrmovaných králíků prostřednictvím výživy a techniky krmení: stručné
shrnutí výsledků výzkumu v rámci EU (Volek Z.; VÚŽV v.v.i ., ČZU v Praze)

11.00 – 11.30 Přestávka
11.30 – 12.30 Odborné přednášky

Zdravotní problematika v chovech králíků aktuální poznatky (Martinec M.; ČSCH z.s
Reprodukce v chovech králíků současný stav a poznání (Ondruška Ľ. a kol.; NPPC VÚŽV Nitra, SR)
Alternativní systémy ustájení králíků (Krunt O. a kol.; ČZU v

12.30 – 13.00 Diskuse a ukončení semináře


 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce