Zveme Vás na on-line workshop projektových výsledků Prevence šíření afrického moru prasat

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a řešitelé projektu AMOR (MZe QK1920184) zvou zájemce o problematiku AMP a černé zvěře na on-line workshop projektových výsledků Prevence šíření afrického moru prasat: Technické možnosti a opatření v boji s nákazou a přemnoženými stavy černé zvěře dne 24. listopadu 2021 od 9:00 hodin v on-line prostoru (MS Teams).

PROGRAM

 • Vliv intenzity a struktury odstřelu černé zvěře na její populační dynamiku
  prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc.
 • Vliv různých režimů návštěvnosti lesních porostů na chování zvěře ve vztahu k AMP
  Ing. Jan Cukor, Ph.D.
 • Potrava a pocit bezpečí: dva hlavní faktory, jež ovlivňují využívání prostředí prasaty
  Ing. Jakub Drimaj
 • Parametry funkčního elektrického ohradníku pro zamezení migrací prasat divokých
  prof. Ing. Jiří Kamler, Ph.D.
 • Využití dronů k nahánění divokých prasat 
  Ing. Antonín Machálek, CSc.
 • Využití termovize při vyhledávání kadáverů prasat divokých
  Ing. Josef Šimon, Ph.D.
 • Skupinové pasti: redukce a udržení stavů černé zvěře chytře a efektivně
  doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D.

 

ODKAZ NA WORKSHOP            VSTUP VOLNÝ


POZVÁNKA

 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce