Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI on-line

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci ze Zemědělským družstvem Velká Chyška Vás zvou na tradiční Farmářský den, který se každoročně konal v kulturním zařízení obce Velká Chyška. V letošním roce jsme plánovali Farmářský den  ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI uskutečnit dne 30. listopadu 2021 v kulturním zařízení obce Samšín. Bohužel nám to současná epidemiologická situace nedovoluje. Farmářský den se uskuteční ON-LINE.


ODKAZ NA REGISTRACI

PROGRAM

Bilancování živin a organických látek
Ing. Jan Klír, CSc. – Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Kam směřuje ustájení telat?
Ing. Gabriela Malá, Ph.D. – Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Management mleziva a vliv probiobických a prebiotických aditiv na výživu telat
Ing. Luboš Zábranský, Ph.D. – Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jak je možné omezit antimikrobiální rezistenci při odchovu telat?
doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. – Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Infekční průjmy telat jako výzva pro chovatele a veterinární lékaře
MVDr. Josef Prášek, Ph.D. – Veterinární univerzita Brno, FVL, Klinika chorob přežvýkavců a prasat

Imunita stáda jako nástroj managementu zdraví telat
prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. – Veterinární univerzita Brno, FVL, Klinika chorob přežvýkavců a prasat

Ekonomické souvislosti odchovu telat
Ing. Jan Syrůček, Ph.D. – Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce