Studenti pátého ročníku Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů oborů České zemědělské univerzity na experimentálních jatkách VÚŽV

Ve středu 24. listopadu navštívili studenti pátého ročníku Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů oborů České zemědělské univerzity v Praze oborů „Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů“ a „Výživa a potraviny“ experimentální jatky Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i.


V rámci vyučovaného předmětu „Kvalita a nezávadnost potravin živočišného původu“ se studenti v rámci praktické ukázky seznámili s hodnocením jatečně upravených těl skotu, ovcí a prasat systémem SEUROP.


JATKA VÚŽV

VÚŽV v.v.i. > Aktuality