Workshop výsledků projektů řešených oddělením výživy a krmení hospodářských zvířat v roce 2021

Dne 1. prosince 2021 uspořádali řešitelé projektů „Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace“ a „Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu“ a „Aggregate Farming in the Cloud“ pracovní workshop. Mezi hlavní přednášená témata řešená v rámci výše uvedených projektů patřily průběžné výsledky z experimentů řešící kvalitu a nutriční hodnotu píce a siláží luskovin a vliv technologie sklizně vojtěšky a kukuřice na aerobní stabilitu siláží (projekt MZERO0718).

Dále byly předneseny informace a výsledky z řešení pokusů a pozorování týkající se moderních metod výživy dojnic, zejména z pohledu sledování parametrů bachorového pH v souvislosti se zdravím dojnic a dalšími možnostmi využití „smart farming“ (projekt 783221 a MŠMT 8A18005). Dosavadní výsledky a základní principy metodiky osevního sledu pěstování polních plodin se zastoupením tuzemských proteinových plodin byly předneseny vedoucím projektu NAZV QK21010344. Po každé přednášce proběhla velmi přínosná diskuse, která přinesla mnoho nových podnětu řešitelům pro další řešení projektů.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality