Konopné a lněné semínko pro zvýšení pevnosti kostí

V produkčních chovech slepic je kvalita kostí jedním z faktorů, kteří ovlivňují ekonomiku chovu. Vysoký výskyt zlomenin pozorovaný u slepic během produkčního období, při výměně hejna a transportu je připisován na vrub osteoporóze. Osteoporóza je charakterizována progresivní ztrátou mineralizace strukturálních kostí skeletu, jejich křehkostí a zvýšené náchylnosti ke zlomeninám. Při velkém poklesu pevnosti strukturálních kostí dochází ke spontánním zlomeninám včetně fraktur páteře a k úhynu. Prodloužený snáškový cyklus omezuje možnost regenerace kostí a zvyšuje výskyt zlomenin. Ve všech halových systémech chovu, od klecí, voliér až po podestýlku, dochází k poměrně častým zlomeninám prsní kosti. Mimo výživy na to má vliv genotyp a způsob ustájení.

Zlomeniny představují velký problém z hlediska welfare a jsou způsobeny pády a kolizemi mezi slepicemi. Kromě bolestivosti pro slepice způsobují zlomeniny zvýšený úhyn a nižší snášku. Pravděpodobnou náhradou v současné době velmi používaného systému ustájení – obohacených klecí bude voliéra. Voliérový chov umožňuje vetší volný pohyb slepic, ale vede i k většímu výskytu zlomenin prsní kosti.

Kromě technologických aspektů ustájení hrají podstatnou roli genetické dispozice a výživa.

Právě výživová opatření, která by zlepšila stav kostí chované vyskokoprodukční drůbeže byla tématem výzkumu vědeckého týmu vedeného prof. Skřivanem.

Na základě znalostí účinků konopného a lněného semínka a předpokladu jejich vzájemného spolupůsobení byly ve VÚŽV navrženy a odzkoušeny krmné směsi, které tyto komponenty obsahovaly.

Konopné semínko je zdrojem cenných látek, jakými jsou n-3 mastné kyseliny nebo vitamin E, které zvyšují kvalitu produktů, ale i ovlivňují zdraví zvířat. Další bioaktivní látkou konopí související s kostním metabolismem je kanabidiol. V případě humánní medicíny, kanabidiol zvýšil hojení zlomenin zacílením na zesítění kolagenu. Dále byl popsán pozitivní účinek extraktů Cannabis sativa na morfologii a růst mezenchymálních kmenových buněk kostní dřeně u potkanů. Tato zjištění korespondují se studiemi realizovanými ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. kdy byl potvrzen významný vliv konopného semínka na zvýšení pevnosti kostí u nosnic (Skřivan et al., 2019) i brojlerových kuřat (Skřivan et al., 2020).

V experimentech byly kombinací konopného a lněného semínka umocněny pozitivní účinky jednotlivých komponentů s pozitivním dopadem nejen na pevnost kostí drůbeže, ale také na užitkovost a kvalitu produktu.  Kombinace konopného a lněného semínka v krmných směsích pro nosnice, zvýšila hmotnost vajec o 2 %. Ve vaječném žloutku se zvýšila koncentrace prospěšných n-3 mastných kyselin, γ-tokoferolu a karotenoidů. Rovněž u obsahu cholesterolu došlo k významnému snížení u skupiny s konopným a lněným semínkem v krmivu.

Konopné semínko má potenciál snížit riziko výskytu zlomenin u nosnic, které vyvstane při přechodu z klecového ustájení na podlahové systémy z důvodu zákazu klecových chovů nosnic od roku 2027. Výsledky týkající se zvýšení pevnosti holenní kosti následkem zkrmování směsi obohacené o konopné semínko jsou unikátní a prvně byly publikovány profesorem Skřivanem a kolektivem v zahraničním vědeckém časopise PLOS One v roce 2019. Krmná směs pro nosnice s konopným a lněným semínkem je právně chráněna užitným vzorem.

V příspěvku jsou citovány pasáže článku: SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVANOVÁ, Věra :  Zvýšení pevnosti kostí a kvality vajec vlivem zkrmování konopného a lněného semínka. 2022, NÁŠ CHOV 

fotografie: Anne Dostálová

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně