Výsledky výzkumu, doporučené praktiky a postupy pro chovatele, projektanty, manažery, ale i studenty, v deseti certifikovaných metodikách 2021

10.1.2022

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vydal v roce 2021 deset certifikovaných metodik. Metodiky jsou určeny nejen pro chovatele, projektanty, manažery, ale i pedagogy a studenty. Každoročně do výčtu titulů certifikovaných metodik přibývají zajímavá témata. Certifikované metodiky jsou ke stažení na https://vuzv.cz/publikace-edicni.

Koordinátorem Národního referenčního střediska pro genetické zdroje zvířat byl jmenován Ing. Tomáš Němeček, Ph.D.

7.1.2022

Podle zákona č. 154/2000 Sb. byl Ministerstvem zemědělství garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat určen Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a ustanoven zároveň Národním referenčním střediskem pro genetické zdroje zvířat.  Ing. Věra Mátlová, národní koordinátorka, ukončila v roce 2021 aktivní činnost ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. a národním koordinátorem referenčního střediska byl jmenován […]

Poděkování Ing. Věře Mátlové, Národní koordinátorce genetických zdrojů hospodářských zvířat v letech 2002 až 2021

2.1.2022

Ing. Věra Mátlová, Národní koordinátorka genetických zdrojů hospodářských zdrojů v letech 2002 až 2021, která stála nejen u zrodu vzniku prvních českých kozích farem, ale také u intenzivní spolupráce s Organizací pro výživu a zemědělství Spojených národů (FAO) a Evropským střediskem pro genetické zdroje (ERFP), jež dostalo své základy na mezinárodní konferenci Evropské společnosti pro […]