V roce 2022 pro vás připravujeme webináře, semináře, konference, výstavy, akce pro veřejnost

Rok 2021 byl ve „znamení korovanirové epidemie“, některé plánované aktivity byly zrušeny, jiné se uskutečnily formou webinářů, videokonferencí, některé akce jsme odložili na rok 2022. Připravili jsme pro vás souhrnný plán všech akcí, které plánujeme v roce 2022 uskutečnit.


PLÁN AKTIVIT 2022

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce