Koordinátorem Národního referenčního střediska pro genetické zdroje zvířat byl jmenován Ing. Tomáš Němeček, Ph.D.

Podle zákona č. 154/2000 Sb. byl Ministerstvem zemědělství garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat určen Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a ustanoven zároveň Národním referenčním střediskem pro genetické zdroje zvířat.  Ing. Věra Mátlová, národní koordinátorka, ukončila v roce 2021 aktivní činnost ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. a národním koordinátorem referenčního střediska byl jmenován Ing. Tomáš Němeček, Ph.D.


Ing. Tomáš Němeček, Ph.D. pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i  od listopadu 2015,  zpracovává dotační agendu a výroční zprávy při Národním centru pro genetické zdroje, účastní se jednání s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí, uznanými chovatelskými sdruženími a chovateli.  Je členem pracovní skupiny Documentation and Information při ERFP, účastní se mezinárodních jednání Evropského regionálního střediska pro genetické zdroje zvířat (ERFP) a jednání Komise pro genetické zdroje FAO (CGRFA).

Gratulujeme ke jmenování a přejeme mnoho úspěchů.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality