Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vyzývá zemědělské podniky k zapojení do nákladového šetření výroby mléka

Výzkumný ústav živočišné výroby se dlouhodobě zabývá šetřením a vyhodnocováním ekonomických ukazatelů výroby mléka. Od roku 2007 prostřednictvím dotazníků sbíráme a zpracováváme údaje od chovatelů dojených krav. V současné době probíhá sběr údajů od zemědělských podniků za rok 2021.

Sektor výroby mléka i další oblasti zemědělství jsou v poslední době pod stálým ekonomickým tlakem rostoucích cen vstupů, které často nejsou vyváženy adekvátním růstem cen zemědělských produktů. To jen podtrhuje potřebu získávat reprezentativní údaje na podnikové úrovni, jejichž analýza umožní zmapovat ekonomickou situaci v tomto významném agrárním sektoru.

KAŽDÝ ZAPOJENÝ PODNIK NÁSLEDNĚ PO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ ZÍSKÁ ZPĚT SVOJE VÝSLEDKY VČETNĚ ANONYMNÍHO MEZIPODNIKOVÉHO SROVNÁNÍ, COŽ PODNIKY MOHOU VYUŽÍT PRO SVŮJ DALŠÍ ROZVOJ APOD.

CÍL ŠETŘENÍ

    • STANOVENÍ CELKOVÝCH NÁKLADŮ VÝROBY MLÉKA, DEFINOVÁNÍ RENTABILITY PRODUKCE 
    • STANOVENÍ ZÁVISLOSTÍ MEZI VÝROBNÍMI A EKONOMICKÝMI PARAMETRY.

V případě vašeho zájmu o zapojení do našeho výzkumu, prosím vyplňte
DOTAZNÍK
a odešlete
do pondělí 11. dubna 2022.


KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Jan Syrůček, Ph.D.
tel. 267 009 529,   syrucek.jan@nullvuzv.cz


KE STAŽENÍ JE K DISPOZICI JAK DOTAZNÍK PRO ROK 2021, TAK NÁVOD NA JEHO VYPLNĚNÍ A ZPRÁVA Z MINULÉHO ROČNÍKU, COŽ JE JEDEN Z VÝSTUPŮ PRO ZAPOJENÉ CHOVATELE.

DOTAZNÍK KE STAŽENÍ        NÁVOD NA VYPLNĚNÍ        ZPRÁVA MLÉKO 2020

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality