Ing. Jan Syrůček, Ph.D. o zvyšování ekonomické efektivnosti živočišné prvovýroby na webináři Precizní zemědělství v živočišné výrobě

Do projektu České technologické platformy pro zemědělství „Precizní zemědělství v živočišné výrobě“ pořádaný v rámci Programu rozvoje venkova je aktivně zapojen Ing. Jan Syrůček, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.  Chovatelům bude ve svých deseti přednáškách předávat nové poznatky o ekonomické efektivnosti živočišné prvovýroby .

 

Cílem projektu je tedy přenos nejmodernějších postupů řízení chovu hospodářských zvířat (především skotu a prasat) do praxe a získané znalosti a dovednosti chovatelům usnadní optimalizaci organizace a managementu nejdůležitějších fází chovu s pozitivním dopadem na výslednou ekonomiku, čímž povedou ke zvyšování ekonomické efektivnosti živočišné prvovýroby a celkovému zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců.

 

První webinář se uskutečnil dne 23. 2. 2022.

Další termíny webinářů
2. 3. 2022;   9. 3. 2022;   16. 3. 2022;   23. 3. 2022;   30. 3. 2022;   6. 4. 2022;   13. 4. 2022;   20. 4. 2022;   27. 4. 2022


Webinář Precizní zemědělství v živočišné výrobě

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality