To nejlepší co naše země nabízí – o přeštickém černostrakatém praseti ve Speciálu Mladého světa

Přeštické černostrakaté, původní české plemeno prasat, které se odvozuje od původních klapouchých prasat z oblasti západních Čech, bylo v roce 1992 zařazeno mezi genetické zdroje. Podle zákona č. 154/2000 Sb. byl Ministerstvem zemědělství garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat určen Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi a ustanoven zároveň Národním referenčním střediskem pro genetické zdroje zvířat.


 

Ve speciálu č. 1 Mladého světa se můžete dočíst o národním pokladu – přeštickém černostrakatém praseti. Autoři čerpali z podkladů poskytnutých Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i.

NÁRODNÍ CENTRUM PRO GENETICKÉ ZDROJE ZVÍŘAT

PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE

O PŘEŠTICKÉM ČERNOSTRAKATÉM PRASETI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality