Propagace výsledků výzkumu Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. formou krátkých videí

Česká technologická platforma pro zemědělství finančně podporovala vznik krátkých videí, jejichž účelem je představit konkrétní inovaci s uplatněním v zemědělském (ale i potravinářském, lesnickém atd.) sektoru. Výzkumnému ústavu živočišné výroby, v. v. i. se tak naskytla unikátní možnost propagace výsledků výzkumu touto méně obvyklou formou.


V roce 2021 se na účelovém hospodářství v Netlukách natáčelo video demonstrující inovativní metodický postup – ověřování nových silážních přípravků s názvem “Vývoj nových biologických a chemických silážních přípravků a jejich kombinací”.
Garantem výsledku je Ing. Radko Loučka, CSc. 

Vývoj nových biologických a chemických silážních přípravků a jejich kombinací

 

V roce 2021 se také na účelovém hospodářství v Netlukách natáčelo video demonstrující inovativní praktické využití nově vyvinutého lokalizátoru zvířat, který slouží k vyhledávání konkrétního zvířete ve volném prostoru s vysokou koncentrací zvířat, kde je orientace personálu pouze pomocí ušní známky či čísla na obojku obtížná a zdlouhavá. Video seznamuje s principem lokalizátoru, vysvětluje  jeho obsluhu a funkčnost  při vyhledávání dojnice ve stádě.
Garantem výsledku je doc. Ing. Petr Kunc, Ph.D. a doc. Ing. Ivana Knížková, CSc.

Lokalizátor zvířat

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality