Radko Loučka k moderním přístupům v silážování v online konferenci Manetech 2022 v TV Zemědělec

TV  Zemědělec odvysílala 15. března 2022 v jednom ze svých pořadů, firemní propagaci, online konferenci Manetech 2022.  Tématem webináře byly „Moderní způsoby pěstování a zpracování kukuřice, signalizace chorob a škůdců“. Jedním z prezentujících byl Ing. Radko Loučka, CSc.  z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Webinářem provázela Dita Fišerová. V úvodu představila prezentujícího Františka Mušku, který se zabývá ochranou rostlin a který ve svém příspěvku představil novou službu „Rostlinolékaři na telefonu“, doc. Milana Kroulíka z České zemědělské univerzity zabývající se zakládáním porostů kukuřice pomocí moderních postupů a technologií, Zdeňka Šichana, který představil výsledky z testování přípravků silážování na bázi probiotik a Ing. Radko Loučku z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. s prezentací na téma „Moderní způsoby silážování a využití siláží v krmných dávkách skotu“.

 

TV ZEMĚDĚLEC

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality