Seminář Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat v Praze Uhříněvsi

V letošním roce uplyne 200 let od narození Gregora Johanna Mendela, přírodovědce, zakladatele genetiky a objevitele základních zákonů dědičnosti. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi se zapojil do oslav tohoto výročí a oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. uskutečnil ve středu 23. března 2022 v Praze Uhříněvsi seminář „Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat“. Seminář představil široké veřejnosti současné výsledky výzkumu oddělení genetiky a šlechtění v návaznosti na práci zakladatele genetiky J. G. Mendela.

Seminář  zahájila Ing. Ludmila Zavadilová, CSc., následovaly dvě přednášky věnované zakladateli genetiky J. G. Mendelovi, které plynule přešly do témat zaměřených na aktuální stav šlechtění hospodářských zvířat, jimiž se zdejší výzkum zabývá. Na semináři bylo přítomno 30 účastníků a dalších 40 diváků sledovalo jednání online. Posluchači byli seznámeni s genetikou skokové výkonnosti a exteriéru koní, zajímavostmi ze šlechtění ovcí, současným stavem a dalšími výhledy šlechtění dojeného i masného skotu a prasat.

K semináři byl vydán sborník, tematicky zaměřený na genetiku a šlechtění, ale obsahující příspěvky odlišné od přednesených přednášek. Autory přednášek i příspěvků ve sborníku jsou vědci, kteří tuto tématiku řeší v rámci výzkumu na oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat.

 

SBORNÍK KE STAŽENÍ

 

ZÁZNAM ZE SEMINÁŘE ZDE

VÚŽV v.v.i. > Aktuality