Studenti z Mendelovy univerzity v Brně na pracovišti chovu prasat v Kostelci nad Orlicí v rámci předmětu Šlechtění zvířat

V pátek 25. března 2022 se na pracovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, uskutečnila exkurze studentů Mendelovy univerzity v Brně. Studenti se v rámci předmětu Šlechtění zvířat seznámilo se zásadami a specifiky šlechtění a chovu přeštického černostrakatého prasete zařazeného do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat.

Po úvodní teoretické přednášce následovala praktická část, kdy si účastníci exkurze prohlédli stáje a laboratoř reprodukce včetně kryobanky. Kromě přeštických prasat studenty zaujal i chov laboratorních miniprasat a zvláště miniprasátko Minie ve venkovním výběhu.

Spolupráce oddělení chovu prasat s Mendelovou univerzitou probíhá již řadu let a jednou z jejích forem jsou i exkurze studentů, které se podařilo po dvouleté přestávce obnovit.


Pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí se zabývá obory chovu, tj. reprodukcí a výživou, technologií a welfare u prasat, má oprávnění pořádat kurzy inseminace prasnic a také zajišťuje projekty v rámci Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů zvířat. Byl zde vytvořen konzervační nukleus přeštického černostrakatého prasete.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality