Spolupráce se Zemědělským svazem České republiky v oblasti poradenství

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., poskytovatel odborného poradenství a konzultací zájemcům v oblasti živočišné výroby v zemědělství, zemědělské stavby, technologie výroby a mechanizace a ekonomické poradenství v zemědělství a rostlinolékařství navázal smluvní spolupráci se Zemědělským svazem České republiky.


Zemědělský svaz má nasmlouvanou spolupráci s více než 100 ověřenými odborníky, kteří působí ve výzkumných ústavech, na univerzitách, jako akreditovaní poradci anebo se jedná o poradce, se kterými máte vy, zemědělci,  dobré předchozí zkušenosti. Jedná se o poradce, kteří realizují poradenství v terénu, tj. věnují se dlouhodobě spolupráci se zemědělskou praxí. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi je jedním z nich. 

Pokud máte zájem o poradenství na své farmě, vyplňte, prosím, formulář
ZDE.

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality