Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství

Zveme Vás 7. června 2022 do Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněves na workshop „Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství“. Workshop je pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství


PROGRAM

Využití monitoringu chování dojnic při řízení stáda
doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Česká zemědělská univerzita

Zemědělství 4.0 – zpracování obrazu, automatizace, robotizace, využití dat
Ing. Luboš Smutný, Ph.D., AGROSOFT Tábor, s. r. o

Možnosti a limity měření individuálních složek mléka přímo na dojírně
Ing. Magdaléna Štolcová, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Důsledky negativní energetické bilance a jejich vliv na úroveň reprodukce
Ing. Markéta Schreinerová, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Obnova reprodukčních funkcí dojnic po aspiraci oocytů a embryotransferu
doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D., Česká zemědělská univerzita

Význam stabilního sociálního prostředí v chovu dojnic a možnosti využití automatizovaných systémů při jeho vytváření
Ing. Ágnes Moravcsíková, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Sledování a hodnocení ekonomických ukazatelů v podnicích s chovem dojeného skotu v r. 2021
Ing. Jan Syrůček, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Kontaktní adresa pro zasílání přihlášek:  Michaela Krejčová: krejcova.michaela@nullvuzv.cz

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce