Profesor Luciano Pinotti v Uhříněvsi

Dne 4. května 2022 navštívil Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Oddělení fyziologie výživy a jakosti produkce profesor Luciano Pinotti. Prof. Luciano Pinotti, Ph.D. pracuje na University in Milan, Department of Veterinary Sciences and Technologies for Food Safety VSA.


Profesní zaměření prof. Pinotti je studium kvality a bezpečnosti krmiv, s důrazem na zařazení alternativních krmiv, jako jsou například odpady z potravinářství, nebo krmný hmyz. Na téma využití krmného hmyzu byla i jeho přednáška.

Prof. Pinotti také navštívil laboratoře VÚŽV a experimentální zařízení pro chov králíků a drůbeže.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality