Prof. Dr. Marian Czauderna v Uhříněvsi

Ve středu 18. května 2022 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi odborný seminář profesora Mariana Czauderny z Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition in Jablonna near Warsaw, Poland. Profesor Marian Czauderna  na semináři prezentoval své výzkumné závěry z  tříměsíční zahraniční stáže ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v programu MOBILITY VÚŽV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017294 (EF18_053/0017294), který je spolufinancován Evropskou unií.


Práce profesora Czauderny byla zaměřena na stanovení vybraných kanabinoidů v krmné směsi a jejich doplňcích a ve vaječném žloutku pomocí kapalinové chromatografie v kombinaci s fotodiodovým detektorem. Analýzy byly také odzkoušeny pomocí plynové chromatografie s hmotnostním detektorem.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality