Zveme Vás v sobotu 11. června 2022 do Netluk

Přijďte si projít naučnou stezku „Věda na polích a ve stájích – PŘÍBĚH POTRAVIN“ . V sobotu 11. června 2022  se na šesti stanovištích setkáte s hospodářskými zvířaty, uvidíte českou červinku, českou straku, přeštické černostrakaté prase, původní valašku, kozu bílou s kůzlaty, poznáte i další malá zvířata – husy, králíky, hedvábničky, křepelky, ale i včely. Projdete si i osetá políčka, uvidíte nahou a vousatou pšenicí, mák, konopí a další plodiny, umelete si obilí, můžete si prozkoumat zemědělskou mechanizaci – kombajny či traktory.


Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Selgen, a. s. a Česká zemědělská univerzita v Praze organizuje již 10. ročník PŘÍBĚHU POTRAVIN, popularizační akce, naučné stezky pro děti, rodiče, širokou veřejnost. Přijďte se podívat!


 


9. ročník popularizační akce, naučné stezky pro rodiny s dětmi „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN, navštívilo v sobotu 8. června 2019 více než 3000 účastníků.

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce