Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství

V úterý 7. června 2022 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. uskutečnil workshop „Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství“. Workshop organizovalo oddělení chovu skotu s podporou České technologické platformy pro zemědělství. V rámci workshopu byly prezentovány výsledky projektu NAZV QK 1910242 „Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat“.


Prezentace byly zaměřeny na využití moderních technologií v chovu dojeného skotu, možnosti zlepšování reprodukčních ukazatelů, vytváření stabilního sociálního prostředí a na ekonomiku výroby mléka.

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality