Příběh potravin v Netlukách

Ve dnech 10. a 11. června 2022 se po dvouleté covidové přestávce uskutečnil na farmě v Netlukách a políčkách České zemědělské univerzity 10. ročník naučné stezky „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN“, a to  ve stejném rozsahu jako minulé ročníky.  Naučná stezka byla opět koncipována jako dvoudenní akce.

Páteční program naučné stezky byl připravený pro žáky základních škol. Zájem ze strany učitelů a ředitelů základních škol z okolí byl veliký. Odborného výkladu našich průvodců na farmě a políčkách se zúčastnilo 502 žáků a učitelů ze 12 základních škol.

Sobotní program byl připraven pro širokou veřejnost, s tradiční poznávací soutěží, které se zúčastnilo 698 školních a předškolních dětí, v doprovodu rodičů, prarodičů, přišly i maminky s kočárky, skupiny cykloturistů, celkem více než 3000 účastníků.


Děkujeme všem partnerům, sponzorům a spolupořadatelům.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality