Lokalizátor ustájených zvířat

V chovu dojnic s volným ustájením vzniká velmi často potřeba vyhledat ve stádě konkrétní zvíře. V současné době je pro identifikaci zvířete jako základní prostředek využívaná ušní známka s číselným kódem. Ve volných chovech má dále každé zvíře ještě elektronický identifikátor, a to buď ve formě pedometru uchyceného na zadní končetině, nebo ve formě respondéru integrovaného do obojku na krku, který bývá zpravidla doplněn pomocným faremním číslem zvířete. K identifikaci daného zvířete dochází však pouze na dojicím stání, nebo v krmných automatech. V ostatním prostoru (stáj, event. výběhy či pastviny) lze zvíře identifikovat pouze podle čísla na obojku a ušní známky. Avšak identifikace pomocí ušní známky či faremního obojku s čísly není příliš spolehlivé (zdálky na ně není vidět, čísla na obojcích se posouvají, obracejí apod.). Orientace personálu je tak zdlouhavá, jeho vstupem mezi chovaná zvířata dochází k nežádoucímu narušení klidu zvířat a ke stresovým situacím. Ačkoliv již dnes existuje několik způsobů určení polohy zvířete pomocí GPS, nebo pomocí určení souřadnic ve stáji, řešení přímého označení konkrétního zvířete dosud nebylo vytvořeno.

Proto byl na základě požadavku chovatelské praxe vědeckým týmem oddělení technologie a techniky chovu hospodářských zvířat VÚŽV vyvinut lokalizátor zvířat. Tento lokalizátor umožňuje jednoznačně identifikovat dané zvíře resp. jeho polohu v prostoru. Skládá se z řídicího a bateriového modulu, vzájemné propojení je součástí koženého popruhu. Po aktivaci uživatelem začne po nastavenou dobu lokalizátor červeně blikat a po několika minutách se automaticky deaktivuje. Zařízení je navrženo na několik takovýchto aktivací ročně po celou dobu jednoho „produkčního období dojnice“ bez nutnosti měnit baterii. 

Tímto cíleným vyhledáním konkrétního zvířete se významně zamezí rušení a stresu ostatních chovaných zvířat v daném prostoru během vyhledávání daného zvířete. Umístění lokalizátoru na dojnici je nejjednodušší pomocí dalšího faremního obojku, dojnice jsou na obojky zvyklé a nestresují je.

Lokalizátor je patentově chráněný.

Text: Ivana Knížková, fotografie: T. Benda

 

VÚŽV v.v.i. > Věda populárně