Úspěch na poli reprodukční biotechnologie u skotu

Členům pracovní skupiny embryobiotechnologie se podařilo dosáhnout mimořádného úspěchu. Ve dnech 14. 7. 2022, resp. 19. 7. 2022 se ve spolupracujícím zemědělském podniku 1. zemědělské a.s. Chorušice narodila 2 telata z embryí „vyrobených“ v podmínkách in vitro. Jde o první telata, jalovičky kompletně vzniklé v podmínkách in vitro ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi.

 


Oddělení biologie reprodukce je jedním z předních pracovišť Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. Uhříněves v České republice zabývající se biologií reprodukce a fyziologií zvířat. Základy oddělení byly položeny již v šedesátých a začátkem sedmdesátých let minulého století, kdy se činnost oddělení soustředila především na endokrinologii hospodářských zvířat. Koncem sedmdesátých let se problematika rozšířila i na metody embryobiotechnologie.


Embrya pochází z kříženců plemen dojeného skotu a plemene aberdeen angus. Oocyty pro produkci embryí byly získány z jatečných krav dojených plemen, jejichž vaječníky jsou pro výzkum dobře dostupné. K oplození byly použity spermie býka plemene aberdeen angus, které byly vybrány pro vyhovující kombinaci uspokojivé masné užitkovosti a lehkých průběhů porodů.

Embrya ve stadiu blastocyst byla přenesena do příjemkyň. Z 51 embryí bylo 26 pěkných korektních blastocyst, z nichž 4 byly přeneseny příjemkyním, ostatní zamraženy. Březost byla prokázána sonografickým vyšetřením 30. den po přenosu. Kontrolní sonografické vyšetření bylo provedeno 90. den po přenosu. Obě březosti měly bezproblémový průběh, včetně spontánních porodů dvou zdravých jaloviček,  271., resp. 282. den březosti.

Jednalo se o modelový pokus v rámci projektu Národní agentury pro zemědělský výzkum s názvem „Nové postupy pro záchranu ohrožených populací hospodářských zvířat“, č. QK1910156. Garantem projektu je Ing. Jana Rychtářová, Ph.D., vedoucí oddělení biologie reprodukce. V první fázi naplánované etapy uvedeného projektu se jedná o zavedení a osvojení si metodického postupu IVF produkce embryí skotu, který se dosáhl.


V dalších fázích se pracovní tým embryobiotechnologie zaměří na produkci čistokrevných embryí plemen řadících se do genetických zdrojů a také embryí s reálnou komerční hodnotou, která budou dělat radost nejen nám v laboratoři, ale také chovatelům.

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality