Zveme Vás do Nýdku na odborný seminář Chov ovcí v Karpatech

V pátek 19. srpna 2022 se uskuteční od 16 hodin v Nýdku v okrese Frýdek-Místek odborný seminář s mezinárodní účastní Chov ovcí v Karpatech – Ovce a pastviny. Seminář pořádá Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci s Krajským sdružením SCHOK Moravskoslezského kraje.


PROGRAM:

Trowa i owca, owca i trowa i zaś sie to krynci wszycko od nowa
Něco málo o potravním řetězci pasených přežvýkavců
  Michal Milerski, VÚŽV v.v.i.

Chov oviec a využívanie travinno-bylinných spoločenstiev
 Karol Kočík, Technická univerzita vo Zvolene

Znaczenie pasterstwa dla zachowania różnorodności biologicznej
Význam pastvy pro zachování bologické rozmanitosti.
  Anna Salachna, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej.

Ošetřovnání pastevních porostů
  Josef Hakl, Česká zemědělská univerzita v Praze

Bacowanie w polskich Karpatach
Bačování v poských Karpatech
  Józef Michałek, Wojewoda Wałaski na Śląsku i w Małopolsce.

Kotelnica
  Michal Milerski, VÚŽV v.v.i., Praha Uhříněves

Dyskusyjny hołdamasz


Nýdek 129 (Dom PZKO), okr. Frýdek Místek GPS:49.6605522N, 18.7644533E

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce