Zveme Vás do pavilonu T1 českobudějovického výstaviště na 48. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka

48. ročník Země živitelky začíná ve čtvrtek 25. srpna 2022. Podtitulem letošního ročníku je „Budoucnost české krajiny“. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se bude prezentovat společně s ostatními výzkumnými institucemi Ministerstva zemědělství ve společné expozici v pavilonu T1 českobudějovického výstaviště. Těšíme se na Vás!Země živitelka je největší a nejvýznamnější akcí svého druhu, zaměření a rozsahu, určená pro odbornou i laickou veřejnost.

Pravidelnou součástí Země živitelky je prestižní soutěž o nejlepší vystavený exponát ZLATÝ KLAS. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. do soutěže Zlatý klas přihlásil pět exponátů.

48. ročník mezinárodního agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA
se koná ve dnech 25. srpna – 30. srpna 2022.  


 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce