Zlatý klas a Uznání v Ceně ministra zemědělství pro Výzkumný ústav živočišné výroby

V rámci prezentace a propagace na 48. ročníku Země živitelka získal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  tři důležitá ocenění –  dvě ceny v soutěži Zlatý klas a  Uznání v Ceně ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek za rok 2022. Všem řešitelům a autorům gratulujeme!


V soutěži ZLATÝ KLAS 2022, v  kategorii “živočišná výroba” získal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. dvě ceny:

Zlatý klas získal exponát Kotelnice. Kotelnice je pevná kruhová ohrada sloužící pro ochranu ovcí  před predátory při celoročním pobytu ovcí venku. Exponát je výsledkem řešení projektu TP01010047 „Transfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění“, dílčího projektu TG2P07 Kotelnica – ohrada pro zimní ustájení a období bahnění ovcí, který řeší autoři Ing. Michal Milerski, Ph.D., Ing. Radko Loučka, CSc., Ing. Jitka Schmidová, Ph.D., Doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D. a Ing. Gabriela Malá, Ph.D.

Zlatý klas získal funkční vzorek Krmná směs pro kuřata obsahující konopné a lněné semínko, autory funkčního vzorku jsou Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D., prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc., prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. Exponát je výsledkem řešení projektu TP01010047 „Transfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění“, dílčího projektu TG2P09 Nová receptura krmné směsi pro výkrm kuřat ke zlepšení pevnosti kostí a kvality masa, který řeší autoři prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc. a kol.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky získala:

Ing. Jitka Bartošová, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. za výsledek druhu certifikovaná metodika „Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR“.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality