Vzdělávací program pro studenty středních škol Příběh vědy – mladý výzkumník aneb Výzkumem ke kvalitě potravin

Pro studenty středních škol a gymnázií připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vzdělávací program Příběh vědy – Mladý výzkumník aneb Výzkumem ke kvalitě potravin. Program je určen pro studenty středních škol s cílem podpořit novou generaci výzkumníků – vědců v oboru živočišné produkce. Prostřednictvím zážitkové demonstrace a pokusů v laboratořích VÚŽV se studenti populární formou seznamují se základy laboratorní výzkumné práce a s aktuální problematikou ve výzkumu hospodářských zvířat, aktivně se zapojují do různých testací např. laboratorních hodnocení kvality mléka a masa a laboratorních aktivit.

 


 

Vzdělávací program je realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství.

PROGRAMY PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST

 


 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce