Studenti maturitního ročníku Gymnázia v Říčanech v Uhříněvsi

Prostřednictvím zážitkové demonstrace a pokusů v laboratořích Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. se v pátek 16. září studenti maturitního ročníku Gymnázia v Říčanech seznámili populární formou  se základy laboratorní výzkumné práce a s aktuální problematikou ve výzkumu hospodářských zvířat. Aktivně se zapojili do různých testací např. laboratorních hodnocení kvality mléka a masa, vyzkoušeli si práci s pipetami, přípravu polymerázové řetězové reakce, zábavnou formou si studenti sestavili krmnou dávku pro vysokoužitkové dojnice, prakticky si vyzkoušeli vyhodnotit kvalitu  a strukturu směsných krmných dávek, včetně posouzení a tvorby doporučení pro praxi.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality