Výzkumný ústav živočišné výroby se podílel na tvorbě Ročenky chovu skotu v České republice za rok 2021

Již tradiční ročenku chovu skotu, nyní s výsledky za rok 2021, právě vydává Českomoravská společnost chovatelů, a. s. Ročenka poskytuje ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v roce 2021 a poukazuje na hlavní trendy v tomto významném odvětví v posledních několika letech. Na jejím zpracování se významně podílel Ing. Jan Syrůček, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi.


ROČENKA CHOVU SKOTU V ČESKÉ REPUBLICE 2021

VÚŽV v.v.i. > Aktuality