Škola na farmě na Podzimním zemědělci v Lysé nad Labem

Zveme Vás na výstaviště do Lysé nad Labem, kde bude od 6. do 9. října probíhat výstava PODZIMNÍ ZEMĚDĚLEC 2022. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se bude prezentovat v hale A1 v přízemí na stanovišti Národního programu pro genetické zdroje zvířat po celou dobu výstavy a v pátek 7. října také s výchovně vzdělávacím programem Škola na farmě.


Cílem Školy na farmě je zvýšení obecného povědomí o specifikách zemědělství, o chovu hospodářských zvířat a také o hodnotách potravin a doplnit tak učivo základních škol. Nedílnou součástí jsou i informace o významu a zpracování mléka a masa. Výzkumný ústav živočišné výroby se pokusí tzv. přesunout Školu na farmě z provozních podmínek farmy Netluky na výstaviště do Lysé. Uvidíte nejen telátka českého strakatého skotu..

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás!

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce