Zveme Vás na tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce u Pacova

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. a Zemědělským družstvem Velká Chyška pořádají 8. listopadu 2022 tradiční Farmářský den v kulturním zařízení obce Velká Chyška u Pacova. Pozvání přijal Ing Jan Doležal, prezident Agrární komory České republiky.


PROGRAM

Nové předpisy a povinnosti – evidence hnojení, bilance.
Ing. Jan Klír, CSc., Ing. Kozlovská, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Důsledky negativní energetické bilance a jejich vliv na úroveň reprodukce.
Ing. Markéta Schreinerová, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Analýza a vývoj nákladů na krmiva a mzdy v podnicích s chovem dojeného skotu.
Ing. Jan Syrůček, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Produkce metanu u přežvýkavých hospodářských zvířat.
Ing. Miroslav Joch, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Nová dotační pravidla, aktuality, priority AK ČR.
Ing Jan Doležal, prezident Agrární komory České republiky

Problematika konzervace objemných krmiv a zvyšování jejich kvality.
Ing. Václav Jambor, CSc., NutriVet s.r.o.

POZVÁNKA


 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce