Konik polski ve Výzkumném ústavu živočišné výroby

Dne 26. října 2022 byla v rámci projektu Mezinárodní mobility VÚŽV (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0017294) uspořádána přednáška, na níž hostující kolegyně, doc. Aleksandra Górecka-Bruzda z Ústavu genetiky a biotechnologie zvířat Polské akademie věd, představila unikátní historii a využití lokálního plemene koní. Polský konik je výsledkem pokusu restaurovat vzhled původního divokého koně (tarpana) a vrátit jej do přírody původního východního Pruska.


Dnes žije část koní v rezervaci v Popielnu a plemeno je zařazeno do polského programu ochrany genetických zdrojů tamějších plemen hospodářských zvířat. Přednáška se věnovala také rozdílům v chování koniků odchovaných ve stáji a v přírodní rezervaci.

 

PREZENTACE

VÚŽV v.v.i. > Aktuality