Tradiční Farmářský den ve Velké Chyšce u Pacova

Již tradiční a úspěšný Farmářský den ve Velké Chyšce se uskutečnil v úterý 8. listopadu 2022 ve Velké Chyšce u Pacova. Seminář organizovala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. a Zemědělským družstvem Velká Chyška. Seminář byl tematicky zaměřen na nové předpisy a povinnosti zemědělců, vliv negativní energetické bilance na úroveň reprodukce,  analýzu a vývoj nákladů na krmiva a mzdy v podnicích s chovem dojeného skotu, produkci metanu u přežvýkavých hospodářských zvířat a další.


 

Na semináři vystoupil prezident Agrární Komory ČR pan Ing. Jan Doležal. Ve své prezentaci seznámil účastníky semináře nejen s aktualitami, ale také s prioritami 2021-2022, legislativě a strategickém plánu 2023-2027.

 

SBORNÍK ZE SEMINÁŘE 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality