Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2022

Zveme Vás na konferenci Vědeckého výboru výživy zvířat „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2022“, která se uskuteční 22. listopadu 2022 ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi.

PROGRAM

20 let Evropského úřadu pro bezpečnost potravin
Ing. Petr Beneš, Ministerstvo zemědělství

Účinek Orlistatu u potkanů může souviset s různou absorpcí mastných kyselin
prof. Ing. Milan Marounek, DrSc., doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D., Ing. Tomáš Taubner, Ph.D., Mgr. Ladislav Čermák, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Antibakteriální aktivita extraktu z konopí vůči bakterii Salmonella enteritidis
prof. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D., Ing. Lucie Malá, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Sklizeň kukuřice metodou Shredlage a její vliv na kvalitu siláže
Ing. Filip Jančík, Ph.D., doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D., Ing. Petra Kubelková, Ph.D., Ing. Radko Loučka, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

Doplňkové látky snižující produkci metanu u přežvýkavců
Ing. Miroslav Joch, Ph.D., Ing. Václav Kudrna, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.

POZVÁNKA

Přihlášky prosím zasílejte do 15. 11. 2022, email: tyrolova.yvona@nullvuzv.cz, tel. 607 553 890

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce