Věda o hospodářských zvířatech v Čechách a na Moravě

Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat a oddělení chovu skotu uspořádalo ve středu 9. listopadu 2022 odborný seminář Věda o hospodářských zvířatech v Čechách a na Moravě.  Seminář se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi a věnoval se dvěma zásadním tématům současného chovu hospodářských zvířat v České republice – ekonomice chovu a genomice ve šlechtění hospodářských zvířat.


Téma semináře – využití genomických postupů ve šlechtění hospodářských zvířat významně ovlivňuje jeho úspěšnost a ekonomické váhy, výsledek použití bioekonomických modelů, jsou nedílnou součástí selekčních indexů. Výsledkem je pak populace dojeného skotu, která poskytuje dobrý užitek, je efektivní a zdravá, což je základem ekonomicky úspěšné farmy zaměřené na chov dojeného skotu a produkci mléka.

Podstatnou součástí semináře byla prezentace českého vědeckého časopisu, Czech Journal of Animal Science a vědecké konference regionální mítinku EAAP v Nitře v roce 2022. Jak v časopise, tak na konferenci jsou představovány výsledky vědeckého výzkumu týkající se obou představených oblastí.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality