Workshop Vrbice 2022

Zveme Vás na workshop, který se bude konat 24. listopadu 2022, tradičně po 5 letech v penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici u Kostelce nad Orlicí. Workshop bude zaměřen na sklizeň a konzervaci pícnin a vedlejších produktů potravinářského průmyslu, a také na využití siláží v krmných dávkách pro skot. Prezentovány budou novinky, významné výsledky a úspěchy za posledních 5 let, nejen z VÚŽV.


PROGRAM

9:00       Prezence

10:00     Zahájení – Workshop bude rozdělen do tří bloků:

    • Konzervace kukuřice, vojtěšky a mláta
    • Domácí luskoviny – ekonomicky a nutričně hodnotná krmiva
    • Zkrmování siláží v pokusech s dojnicemi

17:00     Ukončení

VLOŽNÉ – 1000 Kč při prezenci proti dokladu stvrzenkou, úhrada fakturou po domluvě.

KONTAKT:
Ing. Radko Loučka, CSc., 731 650 836, loucka.radko@nullvuzv.cz

 

POZVÁNKA

PŘIHLÁŠKA


 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce