Pamětní plaketa pro Výzkumný ústav živočišné výroby

Děkan Technické fakulty České zemědělské univerzity doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D. udělil při příležitosti 70. výročí založení Technické fakulty České zemědělské univerzity  Výzkumnému ústavu živočišné výroby, v. v. i.  Pamětní plaketu za dlouhodobou spolupráci při rozvoji vědecko-výzkumné činnosti.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality