Doktorandský seminář

Vědečtí a výzkumní pracovníci VÚŽV se svou pedagogickou i  vědeckovýzkumnou činností podílejí na univerzitní výchově studentů, která přispívá k všestrannému rozvoji vzdělanosti, a to nejen výukou na školách, ale také praktickými cvičeními ve VÚŽV a na farmě v Netlukách. VÚŽV se ve spolupráci s univerzitami aktivně podílí na vypisování témat pro doktorandy. Studenti tak mají možnost pracovat na projektech ve VÚŽV pod vedením školitelů a školitelů specialistů z řad zaměstnanců. Doktorandi druhých a vyšších ročníků studia budou prezentovat průběh a výsledky svého studia za uplynulý rok na společném veřejném „Doktorandském semináři“, který se uskuteční 8. prosince 2022 ve VÚŽV.

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce