Tradiční seminář doktorandů ve VÚŽV

Dne 8. prosince 2022 se ve velké zasedací místnosti VÚŽV uskutečnil tradiční seminář doktorandů. Účelem setkání bylo informovat sebe navzájem a další zájemce z řad zaměstnanců VÚŽV o postupu prací a výsledcích dosažených v rámci doktorandského studia. Součástí semináře bylo rovněž ocenění nejlepšího vystoupení, které získala Ing. Veit Ny se svou prezentací nazvanou Influence of selected amino acids in the performance and ecology of cervids.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality