Certifikované metodiky VÚŽV v roce 2022

Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi, v. v. i.  vydává od roku 2008 edici certifikovaných metodik. Každoročně do výčtu titulů přibývají témata, která jsou pro chovatele, projektanty, manažery, ale i pedagogy a studenty natolik zajímavá, že se dostaly do jejich podvědomí jako kvalitní zdroj informací. V roce 2022 získalo osm metodik VÚŽV Osvědčení o uznání metodik v souladu s podmínkami Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády.

CERTIFIKOVANÉ METODIKY 2022

VÚŽV v.v.i. > Aktuality