Odborný kurz k výkonu odborné činnosti – inseminace prasat – v Kostelci nad Orlicí

Ve dnech 18. až 20. ledna 2023 uspořádalo pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí odborný kurz pro odbornou činnost se specializací inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u prasat, stupeň I.- inseminace prasat. Kurz byl organizován ve spolupráci s firmou Topigs Norsvin a Chovservis a.s., jako dvoudenní resp. třídenní, v závislosti na vzdělání uchazečů.


 

Účastníci kurzu byli v rámci teoretické výuky seznámeni s problematikou reprodukce prasat, výživy prasat, zootechniky, přípravy inseminačních dávek a platnou legislativou.

Při praktické výuce se uchazeči věnovali práci v laboratoři reprodukce a absolvovali praxi ve stáji.

Kurz byl ukončen odbornou zkouškou, kterou úspěšně absolvovalo všech 18 přihlášených zájemců.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality