Davide Lanzoni z University Degli Studi di Milano v Uhříněvsi

Dne 20. února 2023 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi uskutečnil workshop se zaměřením na využití analytických metod při studiu vlivu látek obsažených v konopí u kuřat. Ph.D. student Davide Lanzoni z univerzity Universita Degli Studi di Milano v Itálii prezentoval výsledky výzkumné práce, na kreré se spolupodíleli vědečtí pracovníci oddělení fyziologie výživy a jakosti produkce prof. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D., prof. Ing. Miloš Skřivan, DrSc., Ing. Tomáš Taubner, Ph.D., Ing. Lucie Malá, Ph.D. a Ing. Michaela Englmaierová, Ph.D.

 


Prezentace s názvem „Oxidative stability, cannabinoids and antibacterial activity in experiment of broiler chickens fed hemp by-products“ byla zaměřena na využití stanovení oxidační stability, stanovení kanabinoidů a antibakteriální aktivity u pokusu s kuřaty krmenými směsí s přídavkem konopí.

Workshop byl zároveň přenášen on-line na České zemědělské univerzitě. Na závěr přednášky probíhala věcná diskuze k danému tématu.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality