Kozí věda aneb Kvalita mléka, počet somatických buněk a ekonomika farmy dojných koz v ČR

Kniha „Kozí věda“ poskytuje komplexní přehled o chovu koz. Zahrnuje dvaadvacet kapitol, které se zabývají takovými tématy, jako je chov a selekce, reprodukce koz, produkční systémy, dopady chovu koz na životní prostředí, využití vedlejších produktů koz, ekonomika chovu koz a mnoho dalšího. Ve dvacáté kapitole se dočtete o kvalitě mléka, počtu somatických buněk a ekonomice farmy dojných koz v České republice od autorského kolektivu  Ing. Jany Rychtářové z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.


Goat Science


Milk Quality, Somatic Cell Count, and Economics of Dairy Goats Farm in the Czech Republic

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality