Jan Syrůček a ekonomické souvislosti chovu dojeného a masného skotu

Zemědělský svaz České republiky za podpory Programu rozvoje venkova (Operace 1.1.1 Vzdělávací akce) pořádá od ledna do března 2023 cyklus 11 vzdělávacích seminářů v různých krajích České republiky. Jedním z lektorů na těchto seminářích je Ing. Jan Syrůček, Ph.D. z oddělení chovu skotu Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v i., který se ve svých přednáškách věnuje ekonomickým souvislostem chovu dojeného a masného skotu, ekonomickým ztrátám způsobeným onemocněním skotu a nástrojům pro měření a hodnocení ekonomické efektivity chovu.


TERMÍNY VZDĚLÁVACÍ AKCE

17.01.2023   Jihlava
31.01.2023   Kutná Hora
09.02.2023  Brno
16.02.2023   Uherské Hradiště
23.02.2023   Nový  Jičín
24.02.2023   Přerov
01.03.2023   Klatovy
09.03.2023  Strakonice
16.03.2023   Semily
22.03.2023  Ústí nad Orlicí
29.03.2023  Hradec Králové


VZDĚLÁVACÍ AKCE

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality