Věda a výzkum v hiporehabilitaci v České republice

Ve středu 29. března se uskuteční ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi odborná minikonference „Věda a výzkum v hiporehabilitaci v ČR“, kterou pořádá doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D. ve spolupráci s Českou hiporehabilitační společností. Účast je zdarma. Přihlášení na konferenci je možné do 27. 3. na e-mailu vedavyzkum@nullhiporehabilitace-cr.com .

 


Program:

Dopoledne představení vědeckovýzkumných týmů, které se v ČR zabývají hiporehabilitací, a to jak vlivem působení koně na klienta, tak působením klienta na koně.

V druhé části krátké představení konkrétních výsledků a projektů, které je pojato jako studentská konference tematicky zaměřených diplomantů a doktorandů.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality