Zveme Vás na Národní výstavu hospodářských zvířat do Brna

Zveme vás k návštěvě našich stánků ve dnech 22. – 26. 4. 2023 v rámci Národní výstavy hospodářských zvířat, která se bude konat na Brněnském výstavišti. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se bude prezentovat v expozici Národního centra pro genetické zdroje a ve společné expozici s Výzkumným ústavem veterinárního lékařství v Brně v pavilonu P.


Národní výstava hospodářských zvířat se roce 2023 bude konat společně s veletrhem ANIMAL TECH a Národní výstavou myslivosti. Je největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. Výstava se těší velké popularitě u odborné i laické veřejnosti. V roce 2023 se budou konat národní šampionáty masných plemen skotu, národní šampionát holštýnského skotu, národní šampionáty plemen jersey a brown swiss a národní šampionát českého strakatého skotu. Připravuje se také mezinárodní setkání chovatelů plemene charolais „World Charolais Technical Congress“.

V rámci doprovodného programu Národní výstavy myslivosti proběhnou oslavy stého výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty. Součástí oslav bude bohatý program, výstavy s unikátními exponáty, ukázky a vzdělávací aktivity.


 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce